Krista & Grety Vandevelde

Te negeren wegomlegging

Wegenwerken Brusselsesteenweg: voorjaar 2015 tot najaar 2018

Ook tijdens deze werken is het Cederhuis vlot bereikbaar - maar enkel vanaf de kant van de Brusselse Ring. Vanaf daar kan je de aangeduide omleiding negeren en zoals altijd gewoon rechtdoor rijden tot aan parking "Terwilgen" naast het Cederhuis.
Voor meer details zie deze pagina

Toermalijn Tom Munsteiner Tahitiaanse parel en briljant

Diamonds, gemstones and pearls

We take a pride in using only the finest materials for our creations. Diamonds of the highest quality, pure sapphire, ruby, aquamarine and emerald.

Exquisite semiprecious stones like tourmaline, amethyst and citrine have also found a place in our collection. Pearls, and specifically Tahitian black pearls, take a prominent place in our creations.

We only work with natural materials, not with imitations or tinted pearls.